Публічна оферта

 1. 1. Визначення термінів
 2. 2. Передумови
 3. 3. Предмет оферти
 4. 4. Загальні умови
 5. 5. Укладання Договору
 6. 6. Правила Акцепту
 7. 7. Права та обов'язки
 8. 8. Отримання квитків
 9. 9. Електронні квиткі
 10. 10. Процедура розірвання Договору
 11. 11. Повернення коштів
 12. 12. Персональні дані
 13. 13. Інтелектуальна Власність
 14. 14. Форс-мажор
 15. 15. Відповідальність сторін
 16. 16. Вирішення спорів
 17. 17. Повідомлення
 18. 18. Окремі положення
 19. 19. Визначення понять
Цей документ є відкритою пропозицією (Офертою) Товариства з обмеженою відповідальністю «H2D», що є юридичною особою за законодавством України, ідентифікаційний код – 39301138,Фізичної особи – підприємця Малецького Серія Олеговича,  яка адресована невизначеному колу осіб, укласти договір на надання видовищної, та/або супутніх послуг, шляхом продажу квитка (надалі - Договір) на викладених в цій Оферті умовах.

Відповідно до статті 633, 638, 641 Цивільного Кодексу України, цей Договір є публічним договором і, в разі прийняття (акцепту) викладених в ньому умов, будь-яка дієздатна фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа стає стороною за Договором та зобов'язується виконувати всі його умови.

Оферта вступає в силу з моменту її розміщення в мережі Інтернет за посиланнями www.bodyworlds.com.ua є безстроковою та діє до моменту її відкликання Організатором. Місцем укладення цього Договору сторони визначають місцезнаходження Організатора.
В даному документі нижченаведені терміни, та визначення використовуються рівно як в однині так і в множині, в наступних значеннях:

1.1. «Договір» (Оферта) — цей публічний договір (оферта), адресована будь-якій фізичній особі та/або фізичній особі-підприємцю та/або юридичній особі укласти з ним публічний договір на надання видовищної, та/або супутніх послуг шляхом продажу квитка на викладених в ньому умовах. Розміщена Організатором за адресою: www.bodyworlds.com.ua та/або доступна за вимогою Покупця в Точках продажу Квитків (далі за текстом використовується як Договір так і Оферта в залежності від контексту).

1.2. «Акцепт» - повне підтвердження та безумовне прийняття Покупцем всіх умов цієї Оферти.

1.3. «Сайт» - www.bodyworlds.com.ua - інтернет-сайт, що і є торговою площадкою, яка надає можливість Покупцям придбати Квиток на Захід.

1.4. «Система» (автоматизована система продажу квитків) - програмно-технічний комплекс Організатора, призначений для ведення квиткового господарства, забезпечення обліку операцій та реалізації можливості бронювання (резервування), замовлення та придбання Квитків, і самостійний доступ Покупців до окремих блоків якого, можливий через мережу Інтернет на Сайті.

1.5. «СпівОрганізатор» - юридична особа, або фізична особа-підприємець, або особа, що здійснює незалежну професійну діяльність за законодавством України, яка надає Покупцям Супутні послуги від свого імені, а при укладенні правочинів на надання Видовищних послуг шляхом продажу квитків – виступає від імені, під контролем, в інтересах та за рахунок Організатора/ співорганізатора.

1.6. «Організатор» - юридична особа, або фізична особа-підприємець, або особа, що здійснює незалежну професійну діяльність, яка надає Видовищну послугу, шляхом організації Заходу, від імені, під контролем, і в інтересах та за рахунок якого Організатор уповноважений здійснювати продаж квитків. Організатор має всі необхідні права на організацію та проведення Заходу.

1.7. «Квиток» - документ, який підтверджує укладення договору між Покупцем та Організатором і право Відвідувача (Покупця) на одноразове відвідування (прохід, перегляд, прослуховування) Заходу Організатора (вхідний Квиток), в тому числі Електронний квиток. Квиток має упорядковану сукупність даних, в тому числі сформовану Системою, що включає значення реквізитів Квитка (вартість, розмір Збору за послуги, назви Заходу, місця, дати і часу його проведення та іншу додаткову інформацію правового або технічного характеру). Квиток не є товаром.

1.8. «Електронний квиток» — документ, сформований Системою в електронно-цифровій формі (сукупність параметрів і статусів в Системі), містить штрих-код, вартість, розмір Збору за послуги, назви Заходу, місця, дати і часу його проведення та іншу додаткову інформацію правового або технічного характеру.

1.9. «Штрих-код» – код сформований Системою який присвоюється Квитку або Сертифікату та ідентифікує його.

1.10. «Номінальна вартість квитка» - вартість Квитка встановлена Організатором для всіх Покупців.

1.11. «Ціна Квитка» (замовлення) - сукупна сума Номінальної вартості Квитка та Супутніх послуг.

1.12. «Замовлення» - обраний Покупцем Захід, на відвідування якого Покупець бажає придбати у Організатора Квиток, для чого Покупець: погоджується з усіма умовами Оферти, обирає серед вільних до продажу на Сайті такий Захід, спосіб оплати Квитка; та щодо якого Покупець отримав від Організатора підтвердження вартості Квитка, можливості його бронювання/резервування/придбання, розміром Супутніх послуг, та здійснив таке його бронювання/резервування/оплату. Замовлення серед іншого містить загальну суму, дату та час замовлення/оплати та інші супутні дані. Замовлення формується з урахуванням розміру встановлених податків та зборів встановлених чинним законодавством України.

1.13. «Покупець» - фізична особа, яка досягла повнолітнього віку відповідно до законодавства країни свого громадянства та/або фізична особа-підприємець та/або юридична особа якій Організатором на умовах встановлених цією Офертою надаються послуги з бронювання, оформлення та реалізації Квитків на Заходи. Покупець купує та оплачує Видовищну та Супутню послугу.

1.14. «Відвідувач/глядач/Покупець» (Відвідувач) - особа, яка безпосередньо відвідує Захід по Квитку, пред’являючи його на контроль, і споживає Видовищну послугу.

1.15. «Захід» — культурно-видовищний захід , у тому числі але не виключно театральний спектакль, концерт, циркова вистава, фестиваль, шоу, лекція, вистава, спортивне змагання, конференція, виставка, в тому числі навчально-пізнавального характеру, тренінг та будь-яка інша сукупність дій, спрямованих на організацію надання Видовищної послуги в одному місці й часі, об’єднані єдиною метою й характером, відвідування якої можливо тільки після пред’явлення спеціального документа — Квитка та/або Електронного квитка. Захід проводиться Організатором. В даному випадку до визначення «Захід» відноситься відвідування Виставки «Всесвіт тіла: всередині тварин».

1.16. «Заклад» - означає приміщення та/або інший призначений об’єкт для проведення Заходу (в тому числі але не виключно: театр, кінотеатр, стадіон, музей, цирк, клуб, виставковий центр, зал та інше). Заклад може мати окрему будівлю у якій проводиться захід, так і може не мати такої будівлі (наприклад якщо Захід проводиться на відкритому повітрі).

1.17. «Видовищна послуга» - послуга культурного, просвітницького, навчального, пізнавального, спортивного характеру, яка надається Покупцеві Організатором у рамках Заходу, при безпосередній присутності Відвідувача на такому Заході.

1.18. «Супутні послуги» - послуги, які нерозривно пов’язані з процедурою продажу Квитка за допомогою Системи, та які надаються Організатором та споживаються Покупцем безпосередньо під час такого продажу Квитка.

1.19. «Збір за послуги» - частина вартості Супутніх послуг Організатора, яка оплачується Покупцем одночасно та разом з Номінальною вартістю Квитка з метою покриття (компенсації) витрат Організатора, що виникають під час надання ним послуг з організації продажу Квитків, включаючи але не обмежуючись технічним забезпеченням продажу Квитків, підтримкою інфраструктури Організатора, забезпеченням безпеки інформації, компенсація вартості фінансових операцій (еквайринг, наданням інформації Покупцям, обробкою Замовлень. Величина розміру Збору за послуги для кожного Квитка визначається Організатором за угодою з Організатором, або Організатором самостійно в процентному співвідношенні до Номінальної вартості Квитка або фіксована вартість.

1.20. «Додаткові послуги» - частина вартості Супутніх послуг Організатора, які не входять до Сервісного збору але які Організатор може додатково надавати Покупцям за додаткову плату, розмір якої визначається Організатором самостійно.

1.21. «Бронювання» - сформоване Замовлення яке знаходиться в режимі очікування оплати Покупцем.

1.22. «Період дії бронювання» — період часу з моменту оформлення Замовлення до моменту вчинення оплати Замовлення, встановлений Організатором в Системі протягом якого Квитки включені в Замовлення, недоступні для використання іншими особами, крім Покупця цього Замовлення протягом всього Періоду бронювання.

1.23. «Анулювання» - видалення Квитків із Замовлення з автоматичним перенесенням їх у вільний продаж в Системі (Сайті). Якщо Замовлення не сплачено то воно Анулюється автоматично.

1.24. «Точка продажу» — каса з продажу Квитків як Організатора так і СубОрганізаторів Організатора.

1.25. «Правила перебування в Закладі/на Заході» - це норми й правила Закладу/Організатора, встановлені для Відвідувачів під час їх перебування в Закладі/на Заході.

1.26. «СубОрганізатор» — юридична особа, або фізична особа-підприємець, або особа, що здійснює незалежну професійну діяльність, яка здійснює продаж Квитків Покупцям на підставі укладених з Організатором договорів з продажу квитків на різні Заходи. Правила цієї Оферти для таких договорів мають силу, якщо інше не вказано в договорі між Організатором і СубОрганізатором.

1.27. «Принципал» - юридична особа, або фізична особа-підприємець, або особа, що здійснює незалежну професійну діяльність яка доручає Організатору від імені Принципала та/або Організатора за його рахунок надавати послуги з продажу Квитків на Захід.

1.28. «Персональні дані» - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка за їх допомогою ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована (в тому числі але не виключно: прізвище, ім’я, стать, контактний номер телефону, місто).

1.29. «Сертифікат» - документ, що формується з використанням Системи, який надає право на часткову або повну оплату вартості Квитка(ів) при оформленні замовлення на Сайті, де у відповідному розділі необхідно ввести штрих-код, після чого Сертифікат втрачає свою силу та не може бути використаний повторно.

1.30. «Абонемент» — документ, що засвідчує право Учасника на отримання послуги з показу Заходу на всі дні виставки та містить всю необхідну інформацію про Захід, виділеному Учаснику місці на Заході (секторі, ряді та інше, а так само засвідчує право проходу на Захід) та вартість послуг.

1.31. «Агент» — уповноважена юридична особа (особи) на підставі укладених з Організатором Договорів надання послуг із бронювання, оформлення та реалізації Квитків на різні Заходи.

1.32. «Концертанти» — фізична  особа та/або музична група або колектив, який публічно виконує в живому виконанні або з допомогою технічних засобів твори культури та мистецтва від свого імені, на свій вибір, своєю й волею й зі своєю користю в складі Заходу
2.1. Даний Договір (Оферта) регламентує умови та порядок продажу Квитків, а також права та обов’язки, що виникають у зв'язку з цим у Організатора, Покупця та Організатора.

2.2. Продаж Квитків Покупцю (в тому числі Електронних квитків), проводиться виключно на умовах цієї Оферти та лише в разі її повного та беззастережного прийняття всіх умов цієї Оферти Покупцем (акцепту Оферти). Частковий Акцепт, а також Акцепт на інших умовах не допускається. Використання Покупцем послуг Організатора на запропонованих у цій Оферті умовах, свідчить про укладення між ними цього Договору.

2.3. Якщо Покупець не приймає в повному обсязі умови цієї Оферти, продаж Квитків (в тому числі Електронних квитків), не проводиться. Придбані Покупцем Квитки не можуть бути повернуті, в разі незгоди Покупця з умовами цієї Оферти. Повернення коштів за придбані Покупцем Квитки можливе лише в порядку та на умовах встановлених цією Офертою.

2.4. При придбанні Квитків у Організатора юридичною особою або фізичною особою-підприємцем, оплата Квитків в даному випадку проводиться тільки за допомогою перерахування грошових коштів на банківський рахунок Організатора на підставі рахунку, що виставляється Організатором.

2.5. Положення цієї Оферти можуть бути змінені Організатором без будь-якого попереднього повідомлення та/або погодження Покупців. Нова редакція Оферти вступає в силу з моменту її розміщення (опублікування) на Сайті (за необхідності в Точках продажу), якщо інше не передбачено новою редакцією Оферти. Використання Покупцем послуг Організатора після внесення змін до тексту Оферти означає Акцепт Оферти з урахуванням внесених змін.

2.6. Реєструючись на Сайті Покупець гарантує досягнення повнолітнього віку відповідно до законодавства країни свого громадянства.

2.7. Умови цієї Оферти дійсні як для Покупців, що здійснюють оплату через Сайт так і в Точках продажу, та не залежать від форми оплати.

2.8. Організатор має право розірвати Оферту в будь-який час без попереднього повідомлення Покупця у разі порушення останнім умов цієї Оферти та інших правил.

2.9. На виконання Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” вся інформації на Сайті розміщена та опублікована  Українською мовою. Покупець на власний розсуд може обрати іншу мову Сайту (Російську мову або Англійську мову). При цьому мовою Квитка є мова яку Покупець обрав на Сайті (наприклад якщо Покупець обрав Англійську версію Сайту то і Квиток буде на Англійській мові, за можливості системи).

2.10. Організатор має право самостійно виконувати дії щодо розповсюдження Квитків, а також за своїм розсудом передавати такі права третім особам без додаткового узгодження з Організатором та Покупцем.

2.11. Даний Договір має не монопольний характер, Організатор має право представляти інших суб'єктів господарювання та укладати будь які інші договори без будь-якого додаткового погодження з іншою стороною.
3.1. На умовах визначених у цій публічній пропозиції (Оферті), а також істотних умовах, обумовлених та підтверджених сторонами в окремому Замовленні:
3.1.1. між Організатором та Покупцем укладається договір на надання Видовищної послуги, за яким Організатор бере на себе зобов’язання надати Покупцеві право (доступ) на відвідування Відвідувачем Заходу, і споживання Видовищної послуги, на яку Покупець придбає у Організатора Квиток, а Покупець зобов’язується оплатити Організатору вартість такої Видовищної послуги та дотримуватися Правил відвідування Заходу (далі – Договір на надання Видовищної послуги).
3.1.2. між Організатором та Покупцем, укладається договір на надання Супутніх послуг, за яким Організатор бере на себе зобов’язання надати Покупцеві замовлені ним Супутні послуги, а Покупець зобов'язується сплатити Організатору вартість таких Супутніх послуг (далі – Договір на надання Супутніх послуг). Супутні послуги нерозривно пов’язані з продажом Квитка незалежно від його форми (електронний, паперовий), процедури Замовлення (Інтернет, Call-center, Точки продажу), та форми оплати, а тому надаються Покупцеві обов’язково при кожному продажу Квитка.
4.1. Ця Оферта містить умови при згоді й дотриманні яких Покупець може придбати Видовищні й Супутні послуги шляхом купівлі Квитка у Організатора, і дія якої поширюється на всі способи здійснення Покупцем Замовлення та форми його оплати. Істотні та додаткові умови укладених: Договору на надання Видовищної послуги та Договору на надання Супутніх послуги, містяться в цій Оферті та здійсненому Замовленні (його специфікації).

4.2. В результаті придбання Квитка на Захід між Покупцем і Організатором укладається Договір на надання Видовищної послуги, визначеної у Квитку. Придбаний у Організатора Квиток на Захід Організатора підтверджує зобов’язання Організатора перед Покупцем: забезпечити пропуск Відвідувача (тобто для пред’явника Квитка) у зазначені в Квитку строки проведення Заходу, та місці розташування Закладу, з метою споживання Відвідувачем Видовищної послуги.

4.3. Для споживання Видовищної послуги Покупцю / Відвідувачеві необхідно здійснити всі залежні від нього заходи, як-от:
4.3.1. замовити й оплатити Квиток (процедура описана в окремому розділі цієї оферти).
4.3.2. отримати Квиток в спосіб визначений 8 розділом Оферти.
4.3.3. вчасно прибути до Закладу, в якому проводиться Захід, пройти контроль (пред’явити Квиток до погашення), ознайомитися з Правилами відвідування Заходу. Якщо іншого не буде вказано в умовах Організатора, які будуть обумовлені при замовленні Квитка. Доступ Відвідувачів у Заклад, у якому буде проводитися Захід, відкривається за розкладом роботи Заходу. Пройти контроль на Заході по непогашеному Квитку можна тільки один раз (Квиток може бути відсканований лише один раз - після цього він стає недійсним). У випадку якщо Відвідувач після проходження контролю, вийде за його межі, повторне проходження за погашеним Квитком, та пропуск Відвідувача на Захід буде неможливий, навіть при пред’явленні погашеного Квитка. Запланований початок Заходу обумовлюється при замовленні Квитка, і вказується у Квитку. У тому випадку якщо Відвідувач зі своєї вини або ініціативи не прибув вчасно в Заклад, та/або не пройшов контроль, та/або до початку чи закінчення Заходу покинув Заклад, Організатор, за умови що він провів Захід, вважається таким, який належним чином виконав умови Договору про надання Видовищної послуги (надав Покупцеві доступ до Заходу, та можливість споживання Видовищної послуги), і не несе відповідальності перед Відвідувачем та/або Покупцем за неотримання таким Відвідувачем та/або Покупцем Видовищної послуги (в даному випадку грошові кошти Покупцю за жодних обставин не повертаються).
4.3.4. не залишати зі своєї ініціативи Заклад до завершення Заходу. В разі якщо Відвідувач зі своєї ініціативи покинув Захід до його завершення, і за умови, що Захід відповідає зазначеному у Квитку, Видовищна послуга вважається наданою/спожитою Покупцем/Відвідувачем у повному обсязі й належним чином (в даному випадку грошові кошти Покупцю за жодних обставин не повертаються).
4.3.5. не порушувати Правил перебування в Закладі/на Заході, встановлені Організатором та/або Закладом. Такі Правила перебування в Закладі/на Заході частково вказуються у Квитку й можуть бути доповнені/змінені Організатором та/або Закладом;
4.4. Супутні послуги Організатора замовляються й споживаються Покупцем у момент здійснення ним Замовлення Квитка на Захід за процедурою, обумовленою в цій Оферті до моменту оплати Покупцем Збору за послуги у складі Ціни Квитка. Факт оплати Покупцем Збору за послуги є підтвердженням повної згоди Покупця з усіма умовами отримання Супутніх послуг, а також підтвердженням факту належного надання таких Супутніх послуг Організатором, та їх безспірного споживання Покупцем.
4.5. За належне надання Організатором Покупцеві Супутніх послуг відповідальність несе Організатор.
5.1. Здійснюючи замовлення Покупець підтверджує те, що він ознайомлений з усіма умовами цієї Оферти, Правилами перебування в Закладі/на Заході, такі умови йому зрозумілі, і він зобов’язується їх належним чином та в повному обсязі дотримуватись й виконувати.

5.2. Замовлення Квитків здійснюється одним з таких можливих способів:
5.2.1. он-лайн, шляхом доступу до Системи: з веб-браузера, перейшовши на Сайт, і пройшовши процедуру Замовлення й оплати Квитка;
5.2.2. у Точці продажу шляхом проходження процедури Замовлення й оплати Квитка.

5.3. Процедура Замовлення Квитка Організатора й Супутніх послуг Організатора (узгодження й підтвердження згоди кожної сторони з усіма істотними та додатковими умовами договорів, що укладаються) передбачає проходження сторонами таких обов’язкових етапів:
5.3.1. обрання Покупцем конкретної дати відвідування Заходу, Квиток на який він бажає придбати, та який перебуває у вільному продажу Організатора (тобто який не зарезервований, не заброньований, і не проданий на момент здійснення Замовлення);
5.3.2. підтвердження Покупцем згоди на придбання обраного ним Квитка шляхом підтвердження згоди з остаточно сформованою сумою Замовлення (Ціною Квитка). Таке підтвердження Покупець робить усно (при замовленні за телефоном чи в Точці продажу), або натиснувши на відповідну кнопку, яка містить підтвердження згоди, при замовленні через Сайт. Таке підтвердження Покупця вважається повною його згодою з умовами придбання обраної Видовищної послуги Організатора, та Супутньої послуги Організатора. Здійснюючи таке підтвердження Покупець тим самим однозначно підтверджує, що він своєчасно та попередньо одержав необхідну, доступну, достовірну та не двозначну інформацію передбачену Законом України «Про захист прав споживачів» про Видовищну послугу та Супутні послуги, яка забезпечує можливість їх свідомого та компетентного вибору, і така інформація є для нього повністю зрозумілою, прийнятною і достатньою за формою та обсягом.
5.3.3. підтвердження Організатором можливості замовлення Видовищної послуги й Супутньої послуги, шляхом придбання Покупцем обраного в Замовленні Квитка. Таке підтвердження Організатор висловлює письмово через Сайт (якщо Замовлення здійснюється через Сайт), або усно (касира/оператора Call Center). Після підтвердження Покупцем згоди на придбання обраного ним Квитка, та підтвердження Організатором можливості придбання Покупцем такого Квитка, такий Квиток вважається Замовленим, та резервується за Покупцем. Такий резерв триває до оплати Покупцем замовленого ним Квитка, однак не більш ніж двадцять (20) хвилин – у випадку здійснення Покупцем замовлення через Сайт, або не більш ніж одна (1) хвилина – у випадку здійснення Покупцем замовлення в Точці продажу. У тому випадку, якщо Покупець не оплатить замовлення (Ціну Квитка) протягом зазначеного часу резервування, замовлення вважається анульованим, і Квиток повертається у вільний продаж;
5.3.4. оплата Ціни Квитка може проводитися в готівковій або безготівковій формі на вибір Покупця (із запропонованих на Сайті), який він робить при Замовленні. Оплата в готівковій формі може здійснюватися в Точках продажу. Оплата в безготівковій формі може здійснюватися шляхом оплати Ціни Квитка платіжним дорученням, або за допомогою спеціальних платіжних засобів банківських та небанківських платіжних систем, чи міжнародних платіжних систем. За збереження та захист даних таких платіжних засобів, а також за здійснення платежу несе банк, чи платіжна система за допомогою якої Покупець здійснює оплату. Оплата в безготівковій формі платіжним дорученням вважається здійсненою в момент одержання Організатором коштів на свій поточний банківський рахунок. Оплата в безготівковій формі за допомогою платіжних засобів вважається здійсненою в момент одержання Організатором від оператора платіжної системи електронного підтвердження транзакції, за умови подальшого зарахування (одержання) коштів, у розмірі Ціни замовленого Квитка(ів), на банківський рахунок Організатора. При оплаті платіжним дорученням чи за допомогою платіжних систем з Покупця на користь банків чи операторів платіжних систем може стягуватись окрема плата за розрахунково-касове обслуговування, яка не включена в Ціну Квитка.

5.4. Здійснивши оплату Замовлення й одержавши Квиток, між Організатором та Покупцем укладається Договір на надання Видовищної послуги. Отримати таку Видовищну послугу може Відвідувач (тобто Покупець, або третя особа, у випадку укладення Покупцем договору на користь третьої особи), який пред’явить на вході в Заклад, у якому буде проходити Захід, дійсний Квиток на контроль.

5.5. Купуючи та/або отримуючи квиток на захід, відвідувачі Виставки Всесвіт тіла: всередині тварин (надалі за текстом – «Захід») автоматично погоджуються виконувати всі правила та інструкції, встановлені організатором Заходу. Придбання/отримання вхідного квитка є власним, свідомим вибором Відвідувача. Придбання/отримання вхідного квитка є згодою Відвідувача на відвідування Заходу. Відвідувач, на власний розсуд, самостійно оцінює свій психологічний та емоціональний стан та всі наслідки, в тому числі реакції та враження від побаченого. Організатор не несе відповідальності за Відвідувачів/їх реакцію та наслідки від побаченого та виправдання очікувань під час та після Заходу.

Придбання/отримання вхідного квитка для осіб, що не досягли повноліття, приймають батьки/опікуни/особи, що уповноважені приймати рішення за неповнолітню особу.

Придбанням/отриманням вхідного квитка Відвідувачі приймають на себе зобов’язання дотримуватись правил поведінки, що встановлені Організатором та чинним законодавством України, в тому числі правил поведінки в громадських місцях та Законів України, розпоряджень Кабінету Міністрів України, місцевої влади щодо карантинних норм та обмежень задля протидії поширенню COVID-19.

Вхідний квиток/запрошення на Захід поверненню/обміну/перепродажу не підлягає та є одноразовим.

Вхідний квиток/запрошення з виправленнями, наліпками, пошкодженнями в частинах ідентифікації є недійсним та звільняє Організатора від будь–яких зобов’язань по ньому.

Організатор Заходу не несе відповідальності за справжність квитка придбані «з рук» чи з невідомих джерел реалізації. Реалізація квитків здійснюється організатором в касах заходу та офіційному сайті Заходу (www.bodyworlds.com.ua).

Вхідний квиток/запрошення дійсний для відвідування Заходу для однієї особи на одне відвідування заходу. Час та дата зазначені на Вхідному квитку/запрошенню. Вхідний квиток/запрошення заміні/продовженню/переносу дати не підлягає. Використаний квиток/штрих код, що вже є в системі контролю вхідних квитків, не є дійсним.

Вхідний квиток/запрошення на вхідній зоні Заходу проходить перевірку. Організатор має право попросити у Відвідувача документ ідентифікації особи та її віку. У разі відмови, Організатор має право відмовити Відвідувачу у відвідуванні заходу, в даній ситуації квиток поверненню та відшкодуванню не підлягає.

Вхідний квиток/запрошення на пільговій основі (учасники бойових дій, особи з інвалідністю 1,2 групи, учасники ліквідації аварії на ЧАЕС, пенсіонери) дійсні виключно за наявності дійсного (в тому числі по терміну дії) посвідчення, що підтверджують пільгову основу.

6.1. Замовлення вважається здійсненим, а ця Оферта повністю й добровільно прийнята (Акцептована) Покупцем на умовах, які передбачені в Оферті та конкретному Замовленні, після здійснення всіх дій, передбачених в п.5.3. цієї Оферти, у момент повної оплати Покупцем ціни Замовлених Квитків Організаторові.

6.2. Акцептуючи дану Оферту Покупець гарантує та підтверджує те, що він своєчасно (тобто до придбання Видовищної та Супутньої послуги) отримав необхідну, зрозумілу, доступну та достовірну інформацію про замовлені ним Видовищні та Супутні послуги, в тому числі назву Заходу, Номінальну ціну Квитка, Ціну Квитка, порядок і умови його придбання, використання, повернення, комісію банків та винагороду платіжних систем за перерахування грошей, а також про осіб Організатора, Організатора, і що така інформація була ним вірно сприйнята, та дозволила йому здійснити свідомий та компетентний вибір і здійснити Замовлення, а також усвідомлює те, що Організатор уповноважений здійснювати від імені Організатора обмежений перелік дій, які спрямовані винятково на укладення Договору на надання Видовищної послуги (продаж права на відвідування Заходу й одержання Видовищної послуги Організатора), шляхом продажу Квитка.

6.3. Також Акцептуючи дану Оферту Покупець погоджується з тим, що Організатор не несе жодної відповідальності за невиконання або неналежне виконання Організатором зобов’язань, які покладені на нього Законом України «Про захист прав споживачів», або які він візьме на себе перед Покупцем за Договором на надання Видовищної послуги, а так само й за будь-які інші порушення (включаючи завдання збитків чи шкоди), допущені Організатором при організації проведення Заходу, а також не здійснює функцій Організатора, як виконавця Видовищної послуги, щодо своєчасного надання Покупцям необхідної, зрозумілої, доступної та достовірної інформації про Видовищну послугу та особу Організатора, та прийняття претензій від Покупців стосовно Видовищних послуг Організатора, тобто всі претензії щодо неналежного їх інформування, або Видовищних послуг Покупці мають направляти Організатору. Якщо між Організатором і Організатором не буде досягнута згода про інше, Організатор не уповноважений та не приймає від Покупця відмову від Квитка, не повертає грошові кошти за продані Квитки.
7.1. ПОКУПЕЦЬ МАЄ ПРАВО:
7.1.1. Самостійно з відкритих джерел отримувати інформацію про вартість Квитків на Заходи, розміри Збору за послуги та вартості Додаткових послуг в інших квиткових операторів, та керуючись отриманою інформацією приймати рішення про придбання Квитків у Організатора.
7.1.2. Отримувати інформацію про правила продажу Квитків, наявних категорій Квитків та іншої інформації щодо Заходів, якою володіє Організатор в рамках своїх повноважень, з використанням способів зазначених на Сайті.
7.1.3. Самостійно обирати спосіб оплати Квитка із запропонованих Організатором на Сайті. При цьому Покупець зобов'язаний самостійно ознайомитися з правилами користування тим чи іншим способом платежу.
7.1.4. Направляти відгуки про роботу Організатора за контактами Організатора.

7.2. ПОКУПЕЦЬ ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ:
7.2.1. Вказувати винятково повну та достовірну інформацію про себе, вибраний спосіб оплати та інші дані, що вказуються при замовленні Квитка. У тому випадку якщо Замовлення Покупця не буде виконано/буде виконано некоректно, не точно, або неповно через помилкові, не точні або неповні відомості про Покупця, його реквізити допущені Покупцем при здійсненні замовлення, чи його оплаті – ні Організатор, ні Організатор не несуть відповідальності за невиконання, чи неналежне виконання взятих на себе зобов’язань за відповідним Замовленням.
7.2.2. Детально ознайомитися з усіма правилами цієї Оферти та прийняти їх при здійсненні покупки Квитка, а також всі додаткові правила, що регулюють відносини Сторін за цією Офертою.
7.2.3. Покупець має право відмовитися від придбання Квитка у Організатора до моменту вчинення оплати Замовлення відповідно до умов, що передбачені цією Офертою. Така відмова потягне за собою припинення перед Покупцем всіх обов’язків Організатора.
7.2.4. Покупець(Відвідувач), на власний розсуд, самостійно оцінює свій психологічний та емоціональний стан та всі наслідки, в тому числі реакції та враження від побаченого. Організатор та Організатор не несуть відповідальності за Покупців (Відвідувачів)/їх реакцію та наслідки від побаченого та виправдання очікувань під час та після Заходу. Покупець (Відвідувач) в особі батьків/опікунів/осіб, що уповноважені приймати рішення самостійно несе всю відповідальність за неповнолітніх дітей, в інтересах яких він купує Квиток.
7.2.5. Оплатити у повному обсязі вартість Квитків та Супутніх послуг.
7.2.6. Дотримуватись Правил перебування в Закладі/на Заході.
7.2.7. У випадках, зазначених в цій Оферті анулювати Замовлення, повернути придбаний Квиток Організатору, та вимагати у нього повернення Номінальної ціни Квитка на умовах та в порядку, передбаченому Розділом Х Інструкції з ведення квиткового господарства в театрально-видовищних підприємствах та культурно-освітніх закладах, затвердженої Наказом Міністерства культури і мистецтв України №452 від 07.07.1999 року та Закону України «Про театри і театральну справу».
7.2.8. Не розміщувати, не публікувати, не передавати та не поширювати повідомлення які можуть носити злочинний характер або заподіяти будь-яку шкоду Організатору, Принципалу, Організатору та іншим Покупцям.
7.2.9. З метою запобігання можливості використання придбаного Квитка сторонньою особою, Покупець/Відвідувач зобов’язані прикладати всіх залежних від них зусиль, завдяки яким такий Квиток або нанесена на ньому інформація, не могли б потрапити третім особам, в тому числі не робити копії Квитка та в жодному разі не розголошувати Штрих-кодів Квитка.
7.2.10. Під час відвідування Заходу засоби зв’язку повинні бути вимкнені чи переведені у беззвучний режим. А користування аудіо гідом має здійснюватися виключно за допомогою гарнітури. З метою захисту авторських та суміжних прав будь-яка відео/фото фіксація заборонена, в тому числі як на професійне так і на інше обладнання чи будь-які види пристроїв, що виконують функцію фото/відео зйомки, в тому числі без носів пам’яті, що відтворюють он-лайн трансляції/стріми тощо. За порушення даного пункту правил Відвідувач сплачує штраф у розмірі 200 000 (двісті тисяч) гривень.
7.2.12. На території Заходу Відвідувачам не дозволяється здійснювати торгівлю, поширювати будь-яку рекламно-інформаційну продукцію, проводити презентації, демонстрації, агітації, протести і будь-які інші подібні заходи, і дії без письмової згоди організатора.

7.3. ОРГАНІЗАТОР МАЄ ПРАВО:
7.3.1. Вимагати від Покупця дотримуватися всіх процедур оформлення та оплати Замовлення за правилами викладеними в цій Оферті.
7.3.2. В разі відмови Покупця прийняти умови даної Оферти, відмовити Покупцеві в продажу йому Квитка та наданні Супутніх послуг.
7.3.3. Вимагати від Покупця виконання зобов’язань покладених на Покупця/Відвідувача, згідно умов цієї Оферти.
7.3.4. Відмовити Покупцеві в продажі йому Квитка та наданні Супутніх послуг якщо Покупець порушує умови здійсненого ним Замовлення.
7.3.5. Змінювати або припиняти дію цієї Оферти в односторонньому порядку. Така зміна або призупинення дії цієї Оферти не поширюється на здійснені до таких змін Замовлення, які були прийняті до виконання.
7.3.6. Здійснювати модифікацію будь-якого програмного забезпечення Системи та/або Сайту. Припиняти роботу програмних засобів, що забезпечують функціонування Системи та/або Сайту, з метою виявлення несправностей, помилок та збоїв, а також з метою проведення профілактичних робіт та запобігання випадкам несанкціонованого доступу. Організатор не несе жодної відповідальності за непрацездатність каналів зв'язку, за допомогою яких Покупець здійснює з'єднання з Сайтом.
7.3.7. Встановлювати та змінювати вартість Супутніх послуг в односторонньому порядку та в будь-який час.
7.3.8. Включати до вартість Замовлення та стягувати з Покупця вартість Збору за послуги та вартість Додаткових послуг.
7.3.9. За недотримання Покупцем будь-якого з пунктів даної Оферти відмовити йому в укладенні Договору на надання Видовищних та Супутніх послуг.
7.3.10. Додавати до Номінальної вартості квитка додаткову плату за Додаткові послуги які включають, але не обмежуються:- за персональну обробку Замовлення оператором при оформленні Замовлення Квитків через контакт-центр Організатора (телефон, онлайн чат, e-mail);- за формування повідомлення з вкладеними Електронними квитками та відправку його електронною поштою Покупцеві;- за бронювання Квитків з гарантією їх доступності для викупу в Точці продажу, протягом певного часу при оформленні Замовлення;- за друк Квитків у Точці продажу;- за оформлення Замовлення з оплатою через платіжні термінали;- за прийом та інкасацію грошових коштів;- за оформлення та персональну обробку контакт-центром колективних замовлень Квитків (кількість Квитків в одному замовленні перевищує встановлений для Заходу максимум);- та інші Послуги.Розмір вартості Додаткових послуг визначається Організатором самостійно та може бути змінено в будь-який час.
7.3.11. Залучати третіх осіб для виконання своїх зобов’язань за цим Договором.За порушення Договору чи правил Організатор залишає за собою право заборони відвідування Заходу для Відвідувача або припинити перебування Відвідувача на території Заходу, в даній ситуації квиток поверненню та відшкодуванню не підлягає.
7.3.12 В разі втрати номера гардеробу Відвідувач сплачує штраф у розмірі 200,00  (двісті) гривень. З метою ідентифікації речі Відвідувача та уникнення неприємних ситуації Відвідувач повинен довести, що річ дійсно його.
7.3.13 Організатор повідомляє, шо Придбання квитка означає Ваше автоматичне згоду на всі види фото- і відеозйомок Вашої персони публічне використання цих матеріалів організаторами без отримання додаткової згоди з Вашого боку

7.4. ОРГАНІЗАТОР ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ:
7.4.1. Надавати Покупцю необхідну інформацію про конкретний Захід.
7.4.2. Надати Покупцеві інструкції для оформлення/оплати/отримання Квитка. Вичерпною інформацією вважається та інформація, яку Організатор публікує на Сайті та/або надає в Точках продажу.

7.5. ОРГАНІЗАТОР МАЄ ПРАВО:
7.5.1. Змінювати ціни на не замовлені (не зарезервовані) й не оплачені Квитки.
7.5.2 Вносити зміни до цього Договору в тому числі до Правил в односторонньому порядку. Внесені зміни вступають в дію з моменту публікації на офіційному сайті Організатора.

7.6. ОРГАНІЗАТОР ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ:
7.6.1. Надати Покупцеві або Відвідувачеві, в інтересах якого Покупець уклав Договір на надання Видовищної послуги (п.3.1.1.) Видовищну послугу в місці й час зазначену в Квитку.
7.6.2. Надавати Покупцю необхідну інформацію про умови перебування в Закладі/на Заході.
7.6.3. Організатор зобов’язується забезпечити пропуск Відвідувача, який пред’явить на вході дійсний Квиток на Захід для одержання ним Видовищної послуги, за умови дотримання таким Відвідувачем Правил перебування в Закладі/на Заході. Дійсним вважається Квиток, який був придбаний Покупцем у Організатора, за умови, що він не буде використаний (погашений) ким-небудь до проходження Відвідувачем контролю, або якщо його не буде анульовано та повернуто у вільний продаж.
7.6.4. Повертати кошти Покупцям відповідно до Інструкції з ведення квиткового господарства в театрально-видовищних підприємствах та культурно-освітніх закладах, затвердженої Наказом Міністерства культури і мистецтв України №452 від 07.07.1999 року, Закону України «Про театри і театральну справу» та Закону України «Про захист прав споживачів».
8.1. Передача Квитків Покупцеві здійснюється виключно після повної оплати Ціни Квитка, Супутніх послуг на вибір Покупця, одним із наступних способів:- на електронну пошту Покупця Організатором надсилається лист, як додаток в листі знаходиться бланк Електронного квитка з унікальним Штрих-кодом.- Покупець може самостійно отримати Квиток безпосередньо в Точці продажу.
8.2. При одержанні Квитка в паперовій формі Покупцем/Відвідувачем в Точці продажу, він зобов’язаний ідентифікувати себе, тобто назвати себе й пред’явити документ, що підтверджує його особу та її вік, або назвати номер Замовлення. У разі відмови, Організатор має право відмовити Відвідувачу у відвідуванні заходу, в даній ситуації квиток поверненню та відшкодуванню не підлягає.
8.3 Вхідний Квиток/запрошення на пільговій основі (учасники бойових дій, особи з інвалідністю 1,2 групи, учасники ліквідації аварії на ЧАЕС, пенсіонери) дійсні виключно за наявності дійсного (в тому числі по терміну дії) посвідчення, що підтверджують пільгову основу
9.1. При придбанні Електронного квитка Покупець в будь-якому випадку зобов’язується повідомити свою дійсну адресу електронної пошти, телефон, а також вказати свої прізвище та ім’я одержувача Квитка (в окремих випадках паспортні дані, якщо є такі вимоги згідно із Законами України та/або Принципала та/або Організатора). В разі ненадання такої інформації (дійсних адреси електронної пошти, телефону, прізвища та імені Покупця і одержувача Квитка, паспортних даних), а так само у разі надання неправдивої або недійсної інформації, Організатор вправі відмовити Покупцеві в придбанні Електронного квитка.
9.1.1. В разі якщо Покупець під час купівлі Квитка повідомляє (вносить) недостовірну інформацію про себе, то в даному випадку ні Організатор ні Організатор не несуть жодної відповідальності за якість та своєчасність надання Видовищних та Супутніх послуг.

9.2. Покупець приймає та погоджується з тим, що він повною мірою несе відповідальність за повідомлення помилкової або недійсної електронної поштової адреси.

9.3. Електронний квиток надсилається Покупцеві на його електронну поштову адресу лише за умови дотримання Покупцем умов цієї Оферти про оплату вартості Квитка та Супутніх послуг.

9.4. Покупець зобов’язаний самостійно та за свій рахунок здійснити друк Електронного квитка. При здійсненні друку Електронного квитка Покупець повинен переконатися в належній якості друку Електронного квитка (читабельність всіх деталей). В разі невиконання або неналежного виконання обов’язку, встановленого цим пунктом, Покупець повною мірою несе відповідальність за подібні дії (бездіяльність), в тому числі в разі відмови Організатором Заходу в проході на Захід в зв’язку з неналежним друком Електронного квитка. Організатор не несе жодної відповідальності за будь-які збитки, що виникають у Покупця, у разі порушення умов цього пункту, у зв’язку з тим, що Організатор не є стороною за Договором на надання Видовищної послуги.

9.5. Покупець має право, якщо подібне допускається Принципалом та/або Організатором Заходу і на це вказано Організатором в момент оформлення Електронного квитка на Сайті, при проході на Захід пред’явити Електронний квиток, що зберігається в пам’яті технічного пристрою, що належить Покупцеві, за умови, що такий пристрій допускає можливість демонстрації документа для контролю (сканування) системою контролю доступу в місці проведення Заходу.

9.6. Покупець самостійно несе відповідальність за збереження та захист Штрих-коду Електронного квитка від копіювання. У разі копіювання (втрати, тощо) Штрих-коду доступ на Захід буде відкритий лише один раз по тому Квитку, який був пред’явлений до сканування першим (дані умови також поширюються на друковані квитки). Вхідний Квиток/запрошення з виправленнями, наліпками, пошкодженнями в частинах ідентифікації є недійсним та звільняє Організатора від будь–яких зобов’язань по ньому.
9.6.1. Покупець погоджується з тим, що в разі якщо він не зумів зберегти Штрих-код від копіювання, в цьому випадку Організатор не несе жодної відповідальності за відвідування Заходу особою яка першою повідомила Штрих-код та не є Покупцем або Відвідувачем.
10.1. Замовлення, в частині укладення Договору на надання Видовищної послуги (п.3.1.1.), а також Договору на надання Супутніх послуг (п.3.1.2), вважається не здійсненим, і не вимагає додаткових дій з боку Покупця й Організатора, по його анулюванню (припиненню, розірванню), якщо: Покупець не підтвердив Організаторові свою згоду придбати обраний ним Квиток (п.5.3.2), або Організатор не підтвердив свою згоду продати Квиток Покупцеві (п.5.3.3);

10.2. Замовлення, вважається анульованим з ініціативи Покупця, а зобов’язання сторін по укладеному між Організатором та Покупцем Договору на надання Видовищної послуги припиненими, якщо:
10.2.1. Покупець не оплатив Ціну Квитка протягом двадцяти (20) хвилин після підтвердження Організатором можливості придбання Квитка, якщо замовлення здійснювалося Покупцем через Сайт, або якщо Покупець не оплатив Ціну Квитка протягом однієї (1) хвилини, після підтвердження касирові в Точці продажу своєї згоди придбати обраний Квиток;
10.2.2. Відвідувач не прибув у Заклад у запланований час початку Заходу та/або порушив Правила перебування в Закладі/на Заході, у зв’язку з чим, не був допущений на Захід, або був виведений із Закладу силами співробітників Організатора або Закладу до завершення Заходу, та/або втратив Квиток, і, через це не зміг одержати Видовищну послугу повністю або частково. У цьому випадку сплачені Покупцем Ціна Квитка поверненню не підлягають.

10.3. Замовлення, в частині п. 3.1.1. цієї Оферти (Договір на надання Видовищної послуги) вважається анульованим з ініціативи Організатора, а зобов’язання сторін по укладеному між Організатором і Покупцем Договору на надання Видовищної послуги припиненими, якщо:
10.3.1. Організатор скасував свій Захід (про, що він повідомив відкрито й публічно або повідомив про це Покупця);
10.3.2. Організатор не провів Захід у місці й час, зазначені у Квитку, в результаті чого Покупець, який вчасно прибув до Закладу, в якому мав би проходити Захід, та не зміг отримати замовлену ним Видовищну послугу з вини Організатора; В такому випадку Організатор повідомляє покупця про нові дату та/або час проведення Заходу.
10.3.3. Після придбання Квитка, Організатор переніс дату проведення Заходу, або вніс інші критичні зміни в Захід, зазначений в Квитку, про що він повідомив відкрито й публічно та/або сповістив про це Покупцю, якщо Покупець не погодився з такими змінами, і бажає здати Квиток Організатору без його обміну на інший Квиток Організатора.

10.4. У випадках, визначених в п.10.3. цієї Оферти Покупець, який не отримав Видовищної послуги, має право вимагати у Організатора повернення йому Номінальної ціни Квитка відповідно до умов розділу 11. При цьому вартість Супутніх послуг (Збір за послуги, Додаткові послуги), які були надані Організатором, поверненню не підлягають.
11.1. Відповідно до Інструкції з ведення квиткового господарства в театрально-видовищних підприємствах та культурно-освітніх закладах, затвердженої Наказом Міністерства культури і мистецтв України №452 від 07.07.1999 року, Закону України «Про театри і театральну справу» та Закону України «Про захист прав споживачів» усі й будь-які претензії по якості наданої або не наданої Видовищної послуги, а так само будь-які вимоги по поверненню Номінальної вартості Квитка, компенсації збитків чи шкоди у зв’язку із скасуванням, перенесенням або зміною Заходу, або якістю його проведення, можуть пред’являтися тільки Покупцем, і винятково Організатору як безпосередньому виконавцеві Видовищних послуг. Повернення таких сум Організатором можливий тільки у випадку якщо про це між Організатором та Організатором буде досягнута окрема домовленість, і Організатор забезпечить Організатора необхідними грошовими коштами для їхнього повернення Покупцям.
11.1.1. Організатор повертає Покупцю лише Номінальну вартість квитка, повернення Збору за послуги та вартості Додаткових послуг ні Організатором ні Організатором за жодних обставин не проводиться.

11.2. Організатор не несе жодної відповідальності за своєчасність та повноту повернення Агентами грошових коштів Покупцям.

11.3. Порядок повернення грошових коштів Покупцю в разі оплати Замовлення (Квитків) безготівковим способом (банківською картою): Покупець зобов’язується подати заявку в особистому кабінеті на Сайті або написати в підтримку за реквізитами, що зазначені на сайті. Зарахування грошових коштів здійснюється автоматично на банківську карту, якою здійснювалась оплата Квитків.

11.4. Повернення грошових коштів здійснюється протягом 30 (Тридцяти) днів з моменту звернення Покупця.

11.5. Якщо інше не обумовлено в цій Оферті, Замовлення в частині п.3.1.2. цієї Оферти (Договір на надання Супутніх послуг) за жодних обставин не може бути анульоване в односторонньому порядку з ініціативи Покупця. Збір за послуги, Додаткові послуги не повертається Покупцеві адже сам факт сплати Збору за послуги або Додаткових послуг підтверджує те, що Покупець належним чином отримав (спожив) такі Супутні послуги до їх оплати.

11.6. Здійснюючи Замовлення, Покупець підтверджує те, що він повністю ознайомлений та розуміє підстави для його анулювання, розірвання укладених договорів, відмови від Видовищної послуги Організатора, та Супутніх послуг Організатора, і такі умови задовольняють його та приймаються ним без будь-яких застережень. Покупець не має права повертати Ціну Квитка, сплачену ним за допомогою платіжних систем, шляхом визнання такої оплати недійсною, в тому числі через ненадання йому Видовищної послуги Організатором.
12.1. Здійснюючи Замовлення Покупець надає Організаторові свої Персональні дані та/або персональні дані інших осіб (Відвідувачів, тощо) – при замовленні Квитка через Сайт або Точку продажу. Надаючи такі персональні дані Покупець надає Організаторові безстрокове, безвідкличне та безоплатне право на їх обробки будь-яким чином, включаючи але не обмежуючись, шляхом збирання, накопичення, володіння, зберігання, адаптування, зміни, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізації, передачі), знеособлення, знищення таких персональних даних. Дані дії можуть здійснюватися наступними способами: в документальній, електронної, в усній формах.
12.1.1. У випадку якщо Покупець при здійсненні Замовлення надає Організаторові персональні дані інших осіб, Покупець цим самим підтверджує, що він попередньо одержав від них відповідний дозвіл на передачу Організаторові, безстрокове зберігання, використання й обробку їх даних Організатором. Право використання й обробки, отриманих від Покупця персональних даних включає в т.ч. право Організатора на розсилання реклами (афіш), на отримані адреси, телефони й електронну пошту (e-mail).

12.2. Обробка та використання персональних даних Покупця здійснюється відповідно до законодавства України (в тому числі але не виключно відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» № 2297–VI від 01.06.2010 р.). Покупець дає Організатору безстрокове, безвідкличне та безоплатне право на обробку та використання його персональних даних у зв’язку з наданням Покупцю Послуг, обумовлених цією Офертою, в тому числі у цілях отримання Покупцем рекламних повідомлень про захід, квитки на які реалізуються Організатором. У зв’язку з тим, що обробка персональних даних Покупця здійснюється у зв’язку з виконанням договору, укладеного на умовах цієї Оферти, окрема згода Покупця на обробку його персональних даних - не потрібна. Термін використання наданих персональних даних — безстроково. Покупець гарантує і несе відповідальність за те, що дані, зазначені в Замовленні, є добровільно наданими ними і третіми особами при оформленні Квитка, і всі ці особи ознайомлені та згодні з умовами даної Оферти.

12.3. Сторони мають право передавати отримані персональні дані, як в складі бази даних так і окремо, третім особам лише для виконання умов цієї Оферти та/або з дня надходження запиту від третьої особи (контролюючим органам), і що інша Сторона, у такому випадку, не буде претендувати та мати право на будь-яку винагороду та іншого виду компенсацію. Вказана згода, надана Стороною з урахуванням вимог ст. 7, ст. 8 та ст.11 Закону України «Про захист персональних даних».
13.1. Сукупність програм, даних, торгових марок, об'єктів авторського права, і інших об'єктів, що використовуються на Сайті, є інтелектуальною власністю його законних правовласників і охороняються законодавством про інтелектуальну власність України, а також відповідними міжнародними правовими договорами і конвенціями. Будь-яке використання елементів, символіки, текстів, графічних зображень, програм та інших об'єктів, що входять до складу Сайту, без дозволу Організатора чи іншого законного правовласника є незаконним і може стати причиною судового розгляду і притягнення порушників до цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до чинного законодавства України.

13.2. Будь-які рекламні матеріали які розміщенні Організатором на Сайті (об’єкти інтелектуальної власності в тому числі але не виключно фотографії, малюнки, твори, знаки для товарів і послуг {торгові марки}, відео та інше) - надані Організатором (або Принципалом). Відповідно до умов укладеного між Організатором та Організатором (або Принципалом) договору, Організатор (або Принципал) зобов'язується самостійно та за свій рахунок врегулювати всі питання пов'язані з розміщенням та використанням Організатором вищезазначених рекламних матеріалів.

13.3. З метою захисту авторських та суміжних прав під час відвідування Заходу будь-яка відео/фото фіксація заборонена, в тому числі як на професійне так і на інше обладнання чи будь-які види пристроїв, що виконують функцію фото/відео зйомки, в тому числі без носів пам’яті, що відтворюють он-лайн трансляції/стріми тощо.
14.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за цією Офертою, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладання даної Оферти та які Сторони не могли ані передбачити, ані попередити розумними заходами.

14.2. Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

14.3. Наявність та строк дії Форс-мажорних обставин підтверджується сертифікатом Торгово-промислової палати України встановленого зразка.

14.4. Покупець погоджується з тим, що в разі якщо Організатор в зв’язку з настанням Форс-мажорних обставин переніс дату проведення Заходу то в даному випадку грошові кошти сплачені за Квиток Покупцю не повертаються, при цьому всі Квитки залишаються активними та дійсними на новий Захід.

14.5. В разі якщо Організатор провів Захід, на який Покупець придбав Квиток, однак Покупець/Відвідувач не зміг потрапити на Захід через дію непереборної сили, хворобу, страхи, запізнення, автомобільні затори, аварії, перекриття доріг/проходів та інші обмеження, які надали право Організатору не допускати Відвідувача в Заклад, або інші причини, які не залежать від Організатора, Договір на надання Видовищної послуги вважається виконаним належним чином, та Номінальна вартість Квитка Покупцю не повертається (не компенсується), так само в жодному разі не коментується та не повертається вартість Супутній послуг (так як такі послуги надані Організатором в повному обсязі).

14.6. Розпорядження державних, місцевих органів влади щодо будь-яких заборон чи обмежень, що впливають на проведення заходу також є форс-мажорними обставинами  та звільняють Організатора від відповідальності за невиконання/неналежне виконання умов Договору.
15.1. Організатор несе відповідальність лише в рамках укладеного з Покупцем Договору про надання Супутніх послуг, та не є стороною, чи зобов’язаною особою в рамках укладеного між Організатором та Покупцем Договору про надання Видовищної послуги. При цьому, у будь-якому випадку відповідальність Організатора по наданню Супутніх послуг, перед Покупцем обмежується розміром Збору за послуги сплаченого Покупцем при придбанні Квитка для отримання Супутньої послуги.

15.2. Організатор несе відповідальність перед Покупцем за ненадання чи неналежне надання Видовищної послуги в межах укладеного Договору про надання Видовищної послуги. Неналежним наданням Видовищної послуги є надання такої послуги всупереч умовам, визначеним в Замовленні, та відображеним у придбаному Квитку. При цьому, у будь-якому випадку відповідальність Організатора по наданню Видовищної послуги перед Покупцем обмежується Номінальною вартістю Квитка, придбаного для отримання такої Видовищної послуги.

15.3. За невідповідність якості Видовищної послуги, чи Супутньої послуги суб’єктивним очікуванням Покупця, які не обумовлені в цій Оферті, та не визначені в Квитку, Сторони відповідальності не несуть. Покупець розуміє та погоджується з тим, що його психологічний та емоціональний стан та всі наслідки, в тому числі реакції та емоційні та естетичні враження від отриманої Видовищної послуги можуть не відповідати та не співпадати з його суб’єктивним очікуванням, які були сформовані на підставі інформації яку було поширено не Організатором, та не на його замовлення (неофіційні афіші, відгуки критиків, або інших Відвідувачів), і тому, така невідповідність та неспівпадіння не вважається неналежним наданням Видовищної послуги.

15.4. Організатор не несе жодної відповідальності за перенесення, заміну, зміну або скасування Заходу, а також за підготовку та проведення Заходу.

15.5. Покупець погоджується з тим, що розголошення (втрата, тощо) Штрих-кодів (які нанесені на Квиток) може призвести до втрати можливості використати зазначений Квиток. Організатор не несе жодної відповідальності за відвідування Заходу особою яка першою повідомила Штрих-код та не є Покупцем та/або його представником.

15.6. Організатор не несе жодної відповідальності за будь-які збитки та моральну шкоду, отримані Покупцем в результаті помилкового розуміння та/або нерозуміння ним інформації про порядок оформлення/оплати Замовлення, а також отримання Супутніх послуг.

15.7. Організатор не несе жодної відповідальність за будь-які збитки, що виникли в результаті діяльності Покупців на Сайті. Організатор ні за яких обставин не несе відповідальності перед Покупцями або третіми особами за будь-які прямі та непрямі збитки, у тому числі упущену вигоду.

15.8. Організатор не несе жодної відповідальність за дії/бездіяльність банків, платіжних систем та за затримки пов'язані з їх роботою.

15.9. Організатор не несе жодної відповідальності за дії Принципала та/або Організатора та/або третіх осіб з продажу Квитків, що діють від свого імені та/або від імені Принципала або Організатора, так само як і за організацію й факт проведення Заходу.

15.10. Організатор Заходу не несе відповідальності за справжність квитка придбані «з рук» чи з невідомих джерел реалізації. Реалізація квитків здійснюється організатором в касах заходу та офіційному сайті Заходу (www.bodyworlds.com.ua).
16.1. Спори, що виникають при виконанні Договору на умовах цієї Оферти, вирішуються з дотриманням претензійного порядку. Претензія подається Організатору в письмовому вигляді з додатком документів, що обґрунтовують вимоги, які пред'являються, в термін не більше 10 (Десяти) банківських днів з дати виникнення причини спору. Пред’явлена претензія розглядається Організатором в термін не більше 10 (Десяти) банківських днів.

16.2. Якщо будь-які спори, що виникають з цього Договору, або в зв'язку з ним, у тому числі, що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, не можуть бути вирішені шляхом переговорів, то такі спори розглядаються відповідно до чинного законодавством України в судовому порядку за місцем знаходження Організатора.

16.3. Всі, та будь-які спори, між Покупцем та Організатором які будуть випливати з Договору на надання Видовищної послуги мають розглядатись в суді за місцезнаходженням Організатора.

16.4. З усіх інших питань не передбачених в Оферті Сторони керуються законодавством України.

16.5. Цей Договір регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані цим Договором, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

16.6. Визнання судом будь-якого положення цього Договору недійсним або таким, що не підлягає виконанню, не є підставою недійсності або невиконання інших положень цього Договору.
17.1. Здійснюючи Замовлення Покупець надає Організатору безстрокову згоду на отримання будь-яких рекламних та інформаційних повідомлень на месенджери та/або на електронну адресу/телефон, надані Покупцем при Замовленні Квитка.

17.2. Інформаційні повідомлення призначені для широкого кола потенційних покупців, публікуються на Сайті та/або розсилаються на електронні адреси/телефони Покупців, які раніше здійснювали Замовлення.

17.3. Покупець має право відмовитися від отримання рекламних та інформаційних повідомлень (окрім, системних повідомлень), що надходять у месенджери та/або на електронну адресу/телефон, вказані при здійсненні Замовлення, в будь-який момент за допомогою функціональних можливостей таких сервісів або за письмовим зверненням до Організатора.У разі виникнення питань або коментарів, будь ласка, зверніться до нас за контактами, що зазначені на сайті: www.bodyworlds.com.ua
18.1.На територію Заходу не допускаються:Відвідувачі в стані алкогольного/токсичного/наркотичного чи будь-якого іншого виду сп’яніння. В разі такого не допуску квиток поверненню та відшкодуванню не підлягає;Агресивно налаштовані Відвідувачі по відношенню до працівників Заходу/інших Відвідувачів/майна та експонатів Заходу тощо, в разі такого не допуску квиток поверненню та відшкодуванню не підлягає;

Особи що підозрюються у  вживанні алкогольних/наркотичних/психотропних речовин, в тому числі за їх розповсюдження та особи, що перебувають у розшуку, в разі такого не допуску квиток поверненню та відшкодуванню не підлягає;

Особи, що не пройшли температурний скринінг при вході на територію Заходу, температура тіла яких вище 37,3 градусів за Цельсієм, в разі такого не допуску квиток поверненню та відшкодуванню не підлягає;

Особи, які мають ознаки ГРВІ, Грипу або інших симптомів захворювань, що можуть бути потенційно небезпечними для інших Відвідувачів Заходу, організаторів та інших працівників, в разі такого не допуску квиток поверненню та відшкодуванню не підлягає;

Особи, які відмовилися одягати медичну маску або ж маску. виготовлену самостійно, та перебувати у ній, правильно вдягнутій, що повністю покриває поверхню носових раковин та ротової порожнини, під час відвідування Заходу на всій його території, В разі такого не допуску квиток поверненню та відшкодуванню не підлягає.

Категорично заборонено
Приносити небезпечні речовини/рідини/зброю/газові балони/холодну зброю  будь-які колючі, ріжучі предмети, предмети самооборони, вогненебезпечні предмети чи такі, що легкозаймисті, токсичні, паралітичні тощо;

Вживати алкогольні напої/тютюнові вироби (в будь-якому їх варіанті, в тому числі електронні цигарки, вейп, тощо) на території проведення Заходу, в тому числі на прилеглій території;Згідно із Законом України «Про заборону куріння у громадських місцях» (від 16.12.2012 р.) курити на території Заходу та прилеглій до нього території суворо заборонено;

Псувати/ламати/бити/оскверняти/плюндрувати/порушувати цілісність/ шкрябати/обливати/ перевіряти на міцність скло чи будь-яким іншим чином пошкоджувати експонати чи будь-яке інше майно Заходу. Сума штрафу за зіпсоване/пошкоджене майно та/або експонати виставки зазначена в прайс-листі/описі виставки із зазначенням вартості кожного експонату. За пошкоджене/зіпсоване майно та/або експонати виставки Відвідувач, що вчиняє такі дії, сплачує 100% (сто відсотків) вартості, що зазначена в прайс листі/описі, в тому числі описі АТА корнету митного контролю виставки, в тому числі неустойку у розмірі 15% (п’ятнадцять відсотків) від повної вартості пошкоджених/зіпсованих експонатів, що покриває витрати Організатора на транспортування експонатів до сертифікованого місця проведення ремонтних робіт;

Здійснювати відео/фото фіксацію Заходу чи будь-яких його елементів на всі види пристроїв, окрім мобільних телефонів;Створювати травмонебезпечні ситуації для себе чи інших Відвідувачів/персоналу Заходу. Заподіювати шкоду експонатам/майну/іншим Відвідувачам;

Заважати іншим Відвідувачами виставки (кричати/дражнити/принижувати чи будь-яким іншим способом перешкоджати Відвідувачам);

Вживати їжу та напої на території проведення Заходу.Виконувати будь-які дії, що суперечать морально-соціальним нормам та етиці поведінки в громадських місцях.
19.1. Офіційний квиток встановленого зразка є гарантією Вашого входу на захід.

19.2. Повернення грошей за квитки проводиться в разі скасування заходу організатором. При поверненні квитка організатором здійснюється повернення номінальної вартості. Комісійний / сервісний збір поверненню не підлягає.